Slide TARIEVEN Transparante prijsafspraken Zet de eerste stap

TRANSPARANTE PRIJSAFSPRAKEN

CROMBAG FAMILIERECHT & MEDIATION hanteert een uurtarief van 215,- euro.  Het is mogelijk dat u (een gedeelte) van de kosten voor de advocaat / mediator terug betaald kunt krijgen. 

Rechtsbijstandsverzekering
In het geval u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten met een dekking voor mediation of conflicten betrekking hebbende op het personen- en familierecht, dan kunnen de kosten van de advocaat/mediator eventueel (gedeeltelijk) door de rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed. U dient dit zelf bij uw verzekeraar na te gaan.  

Gefinancierde rechtsbijstand
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. In dat geval betaalt de overheid een gedeelte van de kosten van uw advocaat/mediator. U betaalt dan zelf de door de overheid vastgestelde eigen bijdrage aan de advocaat/mediator. Of de toevoeging wordt verleend, hangt enerzijds af van uw inkomen en vermogen en anderzijds van de vraag of juridische bijstand noodzakelijk wordt geacht. Ook vindt er na afloop van de zaak altijd een resultaatsbeoordeling plaats. Kijk voor de actuele voorwaarden, eigen bijdragen en het vrij te laten resultaat op rechtsbijstand.nl 

Betalend tarief
Wanneer u geen dekking krijgt vanuit uw rechtsbijstandsverzekering en gefinancierde rechtsbijstand niet van toepassing is, dan komen de kosten van de advocaat/mediator voor uw eigen rekening op basis van het geldende uurtarief. De uurtarieven zijn exclusief BTW, kantoorkosten en verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels van bijvoorbeeld de basisregistratie personen of de Kamer van Koophandel. Neem gerust contact op met ons kantoor om dit verder te bespreken.

LET OP!
CROMBAG FAMILIERECHT & MEDIATION heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.