Slide MEDIATION voor een duurzame oplossing bij een scheiding Zet de eerste stap

ZOWEL PRIVÉ ALS ZAKELIJK IS HET GUNSTIG ALS PARTIJEN SPOEDIG VERDER KUNNEN.

Anouk probeert een ‘vechtscheiding’ te voorkomen. Uit ervaring weet Anouk hoe het beste resultaat voor haar cliënt via de rechtbank te bereiken is. Het allerbeste resultaat bereikt zij echter vaak buiten de rechter om. De meest werkbare afspraken worden gemaakt in overleg met beide partijen. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor beiden acceptabel zou moeten zijn. Vaak is de ruzie echter zo hoog opgelopen dat partijen die niet meer kunnen of willen zien. Anouk kan daar in een mediation verandering in brengen. Ze brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Ze helpt partijen bij het vinden van een oplossing.

Zijn er kinderen in het spel, dan is het van groot belang dat de scheidende partners na de scheiding samen verder kunnen als ouders van de kinderen. Zo moeten de ouders bijvoorbeeld stilstaan bij de vraag hoe zij de zorg voor de kinderen voor zich zien in de nieuwe situatie en hoe zij de kosten van de kinderen tussen hen beiden verdelen. In een ouderschapsplan worden alle afspraken over de kinderen opgenomen. Daarnaast worden de financiële afspraken die aan het einde van het mediation traject tussen partijen zijn gemaakt, vastgelegd in een convenant. Als alle afspraken juridisch en rationeel kloppen én bovenal goed voelen, kan Anouk haar pet als advocaat opzetten en namens beide partijen het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank.

Advocate & Mediator Anouk Crombag
staat mensen bij in ongewone, emotionele situaties. Bij de begeleiding van haar cliënten vindt ze het evenwicht tussen de emotionele en de zakelijke kant. Haar aandacht gaat uit naar inkomen, vermogen, woning en uiteraard de kinderen. Dit alles doet ze zeer zorgvuldig. Anouk heeft een natuurlijk talent voor het begeleiden van het proces om elkaar los te laten. Zodat jullie uit elkaar kunnen, maar door dezelfde deur. Anouk is betrokken, deskundig en oplossingsgericht.

De titel mediator is onbeschermd.
Anouk is echter opgeleid tot gespecialiseerd scheidingsmediator bij de Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) . Daarnaast is Anouk geregistreerd mediator bij de Mediation Federatie Nederland (MfN-registermediator)

 

HOE GAAT EEN MEDIATION TRAJECT IN ZIJN WERK?

Jullie zijn tot het moeilijke en verdrietige besluit gekomen dat jullie als partners niet meer samen verder kunnen. Jullie willen uit elkaar, maar door dezelfde deur. Een van beide partners zoekt contact met Crombag Familierecht & Mediation. Er volgt (zo gewenst) een korte en vrijblijvende kennismaking tussen Anouk en de beide (ex-)partners. Anouk kan het traject verder toelichten en jullie kunnen haar eventuele vragen stellen over de gang van zaken. Na deze kennismaking kunnen jullie bepalen of ons kantoor, de persoon van Anouk en haar aanpak goed voelt en voldoende bij jullie past.

In het eerste (inhoudelijke) gesprek volgt een uitgebreidere kennismaking met jullie als persoon en hebben we het over de achtergrond van jullie relatie/huwelijk en het besluit tot scheiding. De scheidingsmelding en een nadere toelichting over het rouwproces rondom een scheiding kan hierbij aan de orde komen.

Als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, komen alle aspecten rondom de kinderen (verdeling van de zorg/verdeling van de kosten etc.) uitgebreid aan bod. Ex-partners gaan na de scheiding als ouders samen verder en denken onder begeleiding van Anouk na over de invulling van hun ouderschap na de scheiding. Anouk biedt daarbij ook de mogelijkheid om zelf met de kinderen in gesprek te gaan, om zo inzicht te krijgen in hun eigen (eventuele) zorgen, wensen en behoeften. Een kind hoeft nooit tussen zijn ouders te kiezen. Uiteindelijk worden de afspraken rondom de kinderen opgenomen in een ouderschapsplan.

Uiteraard is het ook belangrijk om alle vermogensrechtelijke en financiële zaken zorgvuldig te regelen. Denk daarbij aan afspraken over een woning, (aandelen in) een onderneming, spaartegoeden, polissen, opgebouwde pensioenrechten en bijvoorbeeld de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Zo nodig, kan op deelonderwerpen een extern advies van een (pensioen)deskundige/fiscalist worden ingewonnen. Ook de (eventuele aanspraak op) partneralimentatie is een onderdeel dat aan de orde komt. Na overeenstemming bereikt te hebben over de zakelijke aspecten van de scheiding, worden deze afspraken vastgelegd in een convenant.

Op het moment dat alle afspraken in het mediationtraject zorgvuldig tot stand zijn gekomen, voor beide partijen juridisch en rationeel kloppen én bovenal goed voelen, kunnen de opgestelde stukken ondertekend worden en kan Anouk vervolgens haar pet als advocaat opzetten en namens beide partijen het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank.

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit en Anouk zorgt voor een inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Met respect uit elkaar gaan, geeft nu de beste basis voor ieders verdere toekomst.

De mediation is als voor de kinderen alles goed is geregeld en als de ex-partners op emotioneel en financieel gebied hun relatie met respect kunnen afsluiten. Dat geeft de beste basis om daarna allebei een eigen leven op te bouwen, weer gelukkig te worden en samen goede ouders te zijn.”